Dordrecht

06 - 305 15 051
info@devaalbestratingen

Infiltratie

Het kan zijn dat om de woning de grondwaterstand niet op het juiste niveau is. Door meer water in de bodem onder het huis aan te voeren  is droogstand van houten funderingen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de funderingsproblematiek in Dordrecht, waar wij bij een huizenblok van 9 woningen een infiltratiesysteem hebben aangelegd, waardoor de grondwaterstand het gehele jaar stabiel is. En er dus geen droogstand meer is van de houten palen. Dit systeem is aangesloten op het gemeentelijk infiltratiesysteem.

Voor een impressie hiervan kijk eens in ons fotoboek.

Uiteraard zijn er meer systemen denkbaar, infiltratiesystemen blijven altijd maatwerk en afhankelijk van de situatie.